Comunicat del diumenge, 15 d'octubre de 2017

1. Es fa saber al poble que la Generalitat Valenciana ha ampliat fins el 29 d’octubre la reducció de l’horari de les cremes fins les 11:00 hores.