Diumenge 20 de setembre de 2015 a les 18:00h, al Pavelló del Camp d'Esports de Tavernes de la Valldigna

PosterRangersweb

Logo Websimatturisme

15 setembre 2015

 Bases per a la selecció de l'alumnat participant en el Taller d'Ocupació

pdfBases generals Alumnat

Bases per a la selecció de personal docent i de suport del Taller d'Ocupació

pdfBases per a la selecció de PERSONAL DIRECTIU DOCENT I SUPORT

pdfInstància participació

pdfAutobarem

1226

 

El proper dissabte dia 19 de setembre, se celebrarà el «X Rally Ciutat de Gandia 2015», on un dels seus trams, transcorrerà pel terme de Simat, concretament el recorregut comprés entre la Puigmola, Pla de Corrals i entrada a Simat per la CV-600.

La carretera des de Simat a la Puigmola passant pel Pla de Corrals, estarà tallada al trànsit des d'aproximadament les 10:42h fins les 15:05h.

Per a més informació poden accedir al següent enllaç: Rally Ciutat Gandia

Logo Websimatturisme

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna ha resultat beneficiari d’una subvenció per import de 146.519,04 €, a l’empara de l’Ordre 41/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca el Programa de Tallers d’Ocupació a càrrec de l’exercici pressupostari 2015, per tal de dur endavant el projecte «TALLER D’OCUPACIÓ DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE SIMAT DE LA VALLDIGNA», amb número d’expedient FOTAE/2015/67/46, realitzant l'ajuntament, com a entitat promotora, una aportació per import de 8.000,00€.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORETaller d'Ocupació Dinamització Turística de Simat de la Valldigna