• Inici
  • Actualitat
  • Transcripció literal de l'acord de Ple, del dia 15 novembre 2016, sobre instruccions per a la realització de consulta ciutadana «Bous al Carrer»

Transcripció literal de l'acord de Ple, del dia 15 novembre 2016, sobre instruccions per a la realització de consulta ciutadana «Bous al Carrer»

Consulta ciutadana bousalcarrer-2

pdfInstruccions Consulta Bous al Carrer