Simat millora els seus carrers

33e51aa3-cbb9-448f-ac99-a758f4063866

Simat millora els seus carrers

Algunes de les obres tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna està treballant en diferents obres per millorar els carrers del municipi. Al carrer de l’Om, gràcies a les demandes en els pressupostos participatius, s’han substituït les voreres per fer més accessible l’espai urbà i, a més, s’han canviat les canonades de fibrociment amb amiant i s’ha realitzat una nova infraestructura d’aigües pluvials per portar a terme una xarxa separativa. En este tram, també s’ha executat una canalització per a instal·lacions elèctriques o d’altres usos i s’ha proveït la zona de places d’aparcament per a persones amb dificultats de mobilitat.

En este cas, per a fer els replens de les voreres i de les rases, s’estan utilitzant àrids reciclats sostenibles aportats per l’empresa adjudicatària que, al mateix temps, té una planta de residus autoritzada per a la reutilització d’estos.

L’Ajuntament també ha substituït la canonada que connecta el dipòsit municipal d’abastiment d’aigua potable fins l’encreuament al carrer d’Ovidi Montllor amb l’objectiu d’eliminar la canonada de fibrociment amb amiant i fer-la més accessible.

El consistori, per altra banda, té prevista la il·luminació del camí situat a l’entorn de la tanca del Monestir de la Valldigna i que comunica amb l’ermita de la Xara per fer més visibles els paisatges turístics i representatius de la història del municipi. Estes obres s’havien ajornat en diferents ocasions degut a la seua proximitat a l’entorn del Monestir i l’ermita.

Altra de les actuacions previstes se centra en les actuals pistes del poliesportiu municipal per ampliar el tipus d’activitats que es realitzen i recollir altres iniciatives per part dels esportistes de la població.

Per últim, i per iniciativa popular i ciutadana, es millorarà, en un futur immediat, l’accessibilitat de la zona del carrer de la Murtella i els accessos al poliesportiu. D’esta manera, se substituiran les voreres actuals i es canviarà la xarxa d’abastiment per canonades de polietilé i, a més, es revisaran les de sanejament de residuals i pluvials.