L’eliminació de residus urbans té bonificació

logo 1 simat 14 x 16

L’eliminació de residus urbans té bonificació

Els usuaris de l’ecoparc tindran descomptes en la taxa per prestació del servei de tractament, valorització i eliminació de residus

El consorci Ribera i Valldigna (CRiV) ha modificat l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per tractament i eliminació de residus urbans i gestió i explotació d’ecoparcs, a través de la qual els usuaris es beneficiaran de bonificacions o exempcions proporcionals a les quantitats depositades en estos llocs.

Així, el veïnat del municipi obtindrà descomptes anuals de l’import total de la taxa per prestació del servei de tractament, valorització i eliminació de residus segons la quantitat de punts obtinguts durant l’any.

El regidor de Medi Ambient, Josep Gregori, ha explicat que «per a que l’usuari de l’ecoparc puga beneficiar-se haurà d’aportar el DNI del titular de la taxa».

A continuació, es mostren les bonificacions depenent del tipus de residu.

tablas productos usuales resta residus